O FIDALGO

Xesús San Luis Romero

Tipografía de El eco de Santiago, 1918

22,3x14,6x1

A primeira edición deste libro ten por portada un debuxo de Asorey en branco e negro, de marcadas liñas a modo de viñeta, influenciado polo peso deste tipo de ilustración.


Este exemplar, propiedade de Asorey, recolle unha poesía manuscrita do autor.

O MEU QUERIDO Y ESTIMADO AMIGO FRANCISCO ASOREY

Gallego enxebre por ser de nacimento,

En Galicia tés postos os teus amores;

D´a tristura gallega os seus doores

N´o teu rostro refrexa o sentimento

Dotoute Dios de céncea e de talento

E con maña para facer primores;

N´as tuas obras, que viven, rinse as frores

E dó bravo toxal oise o lamento.

Co-a escultura sin par d´a "Picariña",

Crismada d´o mais doce galleguismo,

Tan feita, tan xeitosa, e tan cuquiña,

Qu´alentar asemella no verismo,

O teu nome co-a fama xa camiña

Riscache un ciclo n´o arte d´o enxebrismo

Este poema aparece tamén publicado nun xornal da época cun comentario do xornalista describe a seguinte noticia:

"en torno de Paco Asorey, congrégose onte á noite en "As Crechas" un grupo de amigos para celebrar cunha cea íntima os recentes triunfos artísticos do celebrado escultor.

Escusamos que entre os comensais -xornalistas, artistas e amantes da arte- fíxose un gran malgaste de bo humor e de amena conversación, reinando a máis franca e cordial fraternidade.

Ao descorcharse a champaña, léronse varias adhesións; entre elas figuraba unha moi cariñosa do ilustre Llorens.

Ofreceu o ágape, en inspirados parágrafos, Don Manuel J. Lema.

Después de varios brindis y de darse lectura al obligado soneto de San Luis, habló el elocuente orador Don Narciso Correal y Freire de Andrade, que
pronunció un admirable discurso cantando las glorias gallegas y diciendo que el esplendor de nuestra tierra vendría por los caminos del arte.

El Sr. Correal fue aplaudido con entusiasmo.

Y terminó tan agradable fiesta, inspirada en la más afectuosa hermandad, con unas breves frases de Asorey, agradeciendo el homenaje".