MAN DO ARTISTA

Escaiola

1961

9x11,5x15 cm

Depósito no Museo do Pobo Galego

Baleirado que Asorey fai da súa man dereita. Pénsase, erroneamente, que se lle fixo unha vez morto porque nun lateral escribiuse posteriormente: "Mano del escultor Asorey. + 1961".