CABEZA DE CRISTO

Escaiola

24,5x26,5x17 cm

Colección particular

Bosquexo do rostro de Cristo, de pelo longo, face relaxada e doce e estrela ou cruz en lugar de
aureola.