APÓSTOLO

Escaiola

68x30x18

1941

Colección particular

Réplica de Santiago Apóstolo que preside o altar maior da Catedral compostelá.

É un bosquexo previo a unha talla en madeira policromada, encargo dun centro galego de
América do Sur.