CATALOGO EXPOSICIÓN "O ASOREY DESCOÑECIDO"

VIRXE DOS DESAMPARADOS1949135X90X30 cmDepósito no Museodo Pobo GalegoObra encargada e sufragada polo Goberno da provincia de Pontevedra para lle regalar a Eva Perón en recordo e agradecemento da súa visita a España, que será entregada polo presidente da Casa de Galicia en Bos Aires, Don Agustín...
Madeira de nogueira con peaña de mármore194125x11x10 (sen peaña)Colección Manuel Gil Réplica exacta do Santiago Apóstolo que preside o altar da Catedral compostelá. Asorey recibe o encargo dun centro galego suramericano.Para o estudo pormenorizado e minucioso do orixinal, o deán da Catedral deixa...
Madeira policromada1926186x110x54Museo Provincial de Lugo, propiedade do Museo de Arte Contemporánea Raíña Sofía Representa a San Francisco de Asís en actitude case mística, co rostro transfigurado e cos brazos estendidos a modo de abrazo e acollida, deseñando unha cruz. O torso espido denota o...
Madeira policromada1947206x68x65Exército de Terra. Acuartelamento de San Cristovo, MadridEstá asinada e datadaEsta figura é unha encarga do coronel Arias Paz para a xa desaparecida Escola de Loxística do Exército de Terra. A madeira é importada e o propio Asorey vai buscala ao porto de Ferrol.Foi...
Granito1940Colexio da Ensinanza, Santiago de CompostelaDestaca pola súa composición xeométrica e pola ausencia total de ocos. Concíbese como unha columna rota polos brazos estendidos, co cal se adquire a forma da cruz. A rixidez das formas está acentuada pola caída dos pregues, a modo de liñas sen...
Bronce192358x56x34 cmDepósito da USCLino Torre foi o primeiro reitor elixido polo Claustro no proceso de autonomía da Universidade, da que foi catedrático.Destaca polo seu realismo, xa que reproduce fielmente os trazos fisionómicos e a serenidade e a tranquilidade do retratado, que aparece...
Mármore sepia192228x27x17 cmColección particularRepresenta o primoxénito do artista poucos meses despois de nacer. Do mesmo xeito ca outras obras, a parte inferior está rudamente traballada, o que lembra os modelos impresionistas, que contrasta coa cabeza, traballada sutilmente e cun grande cariño....
Papel192225x20x2,5 cmColección particularDebuxo en lapis negro sobre papel que Asorey fai do seu primoxénito cando este contaba 20 meses de idade. O debuxo está realizado con grandes trazos e resulta moi expresivo.Nos ollos, o trazo faise curto e concéntrase para lograr definición.Aparece asinado á...
Óleo sobre táboa190334x22,5 cm con marcoColección particularObra de mocidade que Asorey fixo antes do seu traslado a Sarriá, Barcelona.É unha paisaxe de tipo costumista en que se representa unha rúa con casas baixas. Na porta dunha das casas pódense contemplar dúas figuras femininas que aparecen en...
Madeira policromada.19242x0,80 mColección particularRepresenta unha moza ataviada cun traxe típico no que destaca o pano, polo seu delicado traballo. A moza volve da feira, despois de comprar un tenreiro, o tesouro. Asorey é testemuña da escena real, que contempla na Porta do Camiño e que reproduce...
Xesús San Luis RomeroTipografía de El eco de Santiago, 191822,3x14,6x1A primeira edición deste libro ten por portada un debuxo de Asorey en branco e negro, de marcadas liñas a modo de viñeta, influenciado polo peso deste tipo de ilustración.Este exemplar, propiedade de Asorey, recolle unha...
Escaiola192649x22x25 cm Colección particular. SantiagoRetrato infantil de Don José Luís Ponte Domínguez, de enorme suavidade no traballo. Nesta etapa os bustos, sobre todo os infantís, revelan unha clara inspiración no renacemento italiano. A escaiola vólvese unha superficie similar ao mármore,...
Madeira policromada192281x81x66 cmMuseo de Artes Decorativas Firma e Odilo Estévez. Rosario de Santa Fe, ArxentinaRepresenta unha nai co seu fillo nos brazos. Ambos están ataviados con vestimenta popular galega. As dúas figuras miran á fronte, case sen interconexión, o que fai lembrar as virxes...
Granito e mármore1922Cemiterio de Pereiró, VigoEscultura funeraria encargada polo cineasta José Gil á morte da súa filla maior, María, que falece de tuberculoseA obra mostra a moza ergueita de acordo cos modelos clásicos e portando no seu colo botóns de flores, que aluden á mocidade, á...
FerrolBronce1951Monumento de clara inspiración no mundo grego. A figura principal é unha Vitoria que porta orgullosa na súa man dereita a coroa de loureiro. Lembra a Vitoria de Samotracia no uso da técnica dos panos mollados; acabada de pousa no pedestal, aínda ondean as súas roupaxes cinxíndose ao...
Lalín, PontevedraGranito e bronce1933Monumento custeado por subscrición popular á morte en tráxico accidente do aviador Joaquín Loriga. Antes do falecemento deste, creouse unha comisión para recadar fondos co fin de regalarlle un aeroplano. Ao coñecer a tráxica noticia da súa morte, decídese que o...
Santiago de CompostelaGranito e mármore1925-1930En 1925, os Franciscanos e as Terceiras Ordes e Mocidades Antonianas emprenden o labor de conmemorar acelebración do décimo sétimo centenario da morte de San Francisco, cuxa peregrinación a Santiago se conmemora en 2013. Foi aquí en Santiago onde o...
A CoruñaGranito1934Este monumento faise por concurso nacional. Nun primeiro momento non foi Asorey o elixido, pero tras varias discusións e propostas foi el o encargado de levalo a termo e designouno o Alcalde e o Presidente da Academia. Foi inaugurado por Alcalá Zamora en 1934.Destaca a...
Lalín, PontevedraPedra e ferro1959O artista xoga cos diferentes elementos da natureza: a auga, a modo de estanque, onde se levanta o monumento, aparece quieta e permanente como a ciencia. Dela arrinca o pedestal, de pedra, totalmente liso, onde só aparece o primeiro apelido do sabio e os vocábulos...
Escaiola19619x11,5x15 cmDepósito no Museo do Pobo GalegoBaleirado que Asorey fai da súa man dereita. Pénsase, erroneamente, que se lle fixo unha vez morto porque nun lateral escribiuse posteriormente: "Mano del escultor Asorey. + 1961".
Madeira191432x33X12 cmColección Puente PavésDesta obra consérvanse dous orixinais en escaiola, un nunha colección privada e outro no Museo de Pontevedra. Asorey fai esta obra durante a súa estancia en Madrid, onde traba unha estreita amizade con Romero de Torres. O salientable desta obra é que se...
Madeira policromada194885x55x67 cmDirección Provincial do Instituto Nacional da Seguridade Social. Depósito no Museo de Belas Artes da CoruñaObra asinada e datada coa que concorre á Exposición Nacional de 1948.Representa unha nena coa fisionomía arquetípica de Asorey -ollos azuis, pelo louro e...
Xardíns do Retiro, MadridMármoreCa.1930. Inaugurado en 1952A figura representa a Colón, pensativo e mirando cara á distancia, sentado sobre un bloque de pedra no cal aparecen labradas as carabelas. Entre as mans sostén o globo terráqueo, moldeándoo, posto que aínda se ve plano dende o lado esquerdo...
Escaiola24,5x26,5x17 cmColección particularBosquexo do rostro de Cristo, de pelo longo, face relaxada e doce e estrela ou cruz en lugar deaureola.
Escaiola191542,5x63x18 cmSantiago. Colección particularRepresenta cinco cóengos da Catedral compostelá paseando e dialogando. Visten sotana e manto, ademais da cruz de Santiago sobre o peito. Parece ser que son retratos auténticos de Don Jerónimo Coco Morante, Don Constante Amor Naveiro -párroco de...
Bronce195964,5x40x32,5 cmFacultade de Medicina, Santiago de CompostelaObra encargada polo decano de medicina, Ángel Jorge Echeverri, que Asorey conclúe apenas un anoantes da súa morte.Busto do patólogo da Universidade de Santiago de Compostela, Roberto Nóvoa Santos. Asorey utiliza o recurso dunha...
Bronce52x46x23Colección Gil ArmadaAsinada e datada no lateral dereitoTrátase do retrato do fillo do catedrático e senador Don Miguel Gil Casares, que faleceu moi novo, e quen pousou para a obra foi o seu irmán, de gran parecido físico. O bronce é traballado con suavidade e sen ningún tipo de...
Granito rosado sobre base de mármore195867x30x31 cmColección particularAsinada e datadaTrátase dun retrato de formas simples pero expresivas que revelan a beleza da modelo. A cabeza vira lixeiramente sobre o ombreiro esquerdo. Está peiteada cara atrás co pelo en lixeiras e elegantes ondas e coa...
Madeira policromadaCa. 193885x130x5 cmColección particularÓvalo marcadamente pronunciado concibido para decorar un cabezal de cama.Trátase dun baixorrelevo de madeira lixeiramente policromada sen estucar, de feito estáinacabado.É unha escena chea de movemento, marcada por dúas figuras paralelas en...
Madeira policromadaCa. 193885x130x5 Colección particularÓvalo marcadamente pronunciado concibido para decorar un cabezal de cama.Trátase dun baixorrelevo de madeira lixeiramente policromada sen estucar en que se representa a sacra familia, que ocupa practicamente todo o espazo. O Neno ocupa o...
Escaiola68x30x18 1941Colección particularRéplica de Santiago Apóstolo que preside o altar maior da Catedral compostelá.É un bosquexo previo a unha talla en madeira policromada, encargo dun centro galego deAmérica do Sur.
Bosquexo en escaiola194499x103x25 cmDepósito da familia Asorey no Museo do Pobo GalegoGrupo da Piedade. Nel Asorey está claramente influído polo románico e, máis concretamente polo Pórtico da Gloria, pero tamén pola xeometría imposta polo cubismo. O grupo está concibido como unha cruz. Na obra...
Elementos: 1 - 32 de 32